Kontrola dostępu

Elementem zabezpieczenia obiektów, budynków czy tylko ich wydzielonych stref jest system kontroli dostępu. System kontroli dostępuma za zadanie ograniczenie dostępu nieuprawnionych użytkowników do określonych stref i zapewnienie dostępu do stref chronionych dla użytkowników uprawnionych. Na system składają się dwa rodzaje urządzeń. Po pierwsze są to urządzenia wejściowe decydujące o udostępnieniu chronionych stref (szyfratory, czytniki kart, skanery) … Czytaj dalej Kontrola dostępu